top of page

Spännande utbildning för dig som volontär


Psykisk ohälsa drabbar nästan alla någon gång i livet – direkt eller indirekt. Som flykting eller migrant kan erfarenheter från flykt eller flytt till annat land vara ytterligare en faktor.

Lär dig att bemöta och hjälpa i kris eller vid psykisk ohälsa, genom att: • känna igen och ingripa vid kriser • våga möta och prata med medmänniskor som mår dåligt • bekräfta och uppmuntra till att söka hjälp • minska omedelbar självmordsrisk

Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp.

Första hjälpen till psykisk hälsa har ursprungligen utvecklats i Australien och benämns där Mental Health First Aid - MHFA. I Sverige har det översatts och anpassats till våra förhållanden av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention - NASP vid Karolinska Institutet. NASP svarar för utbildning och certifiering av MHFA-instruktörer.

Kursen är ett erbjudande till dig som volontär

Det krävs inga förkunskaper. Efter genomgången utbildning får du ett intyg från Karolinska Institutet som visar att du är utbildad Första hjälpare.

Första hjälpen till psykisk hälsa omfattar 12 timmar(18 studietimmar)uppdelade på sex tillfällen och sker på distans via zoom. Måndag 11 april, onsdag 13 april, tisdag 26 april, onsdag 27 april, onsdag 4 maj samt torsdag 5 maj kl 18.30-21.00 via zoom.

Sensus Stockholm-Gotland står för kostnaderna för kursen och tillhörande litteratur.

Kursledare

Lotta Lundberg-Ericsson och Monica Sjögren verksamhetsutvecklare Sensus Stockholm-Gotland och certifierade MHFA-instruktörer

Sista anmälningsdag: 5 april


Följ länken för att anmäla dig


55 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page