top of page

Passa på att gå kurser digitalt

Du behöver en dator/Ipad eller telefon och lite tid, sen är det bara att förkovra sig i alla kurser som ligger ute på internet. Här kommer tre tips från oss.


https://rednet.rodakorset.se/nyheter/har-hittar-du-webbkurser/


https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/webbutbildning/


https://www.folkhalsomyndigheten.se/ledaresomlyssnar


15 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page