top of page

Fastetid

https://www.svenskakyrkan.se/fastan/sta-fasta-i-hoppet varje vecka publiseras två filmer där våra biskopar ger en teologisk fördjupning i fastetid. Följ gärna länken!


Årets största fastetid är före påsk Årets största fasta i kristendomen börjar på askonsdagen, i år den 17 februari. Fastan avslutas på påskafton. Fastan pågår i 40 dagar och den bryts varje söndag. Det är fortfarande fastetid, men söndagarna får innehålla det man väljer bort under övriga fastan.


Under fastetiden före påsk tänker vi på Jesus som gick genom lidandet och döden mot uppståndelse och ett nytt liv. Under en fasta avstår du från något Att fasta behöver inte betyda att du avstår från att äta. En kristen fasta kan lika gärna vara att avstå från tv-tittande, godis, alkohol, kött, eller något annat. En kristen fasta kan också handla om att avstå från något för att spara pengar. Pengarna kan sedan gå till någon som behöver dem bättre än du gör. Fastan inleds alltid på en onsdag, men inte på samma datum varje år. Det är när påskdagen infaller som styr när fastan inleds. Och påskdagen firas den första söndagen efter den första fullmånen efter vårdagjämningen. TRE DAGARS FEST FÖRE FASTAN Den långa fastetiden föregås av tre festdagar, som kallas fastlagen. Fastlagen börjar med fastlagssöndagen och avslutas med fettisdagen. Läs mer om fastlagssöndagen och fettisdagen. ASKONSDAGEN INLEDER FASTAN Fastan börjar på askonsdagen och i många kyrkor firas askonsdagsmässa som är en gudstjänst med nattvard. FASTAN AVSLUTAS MED STILLA VECKAN Den sista veckan i fastan kallas för stilla veckan, eller passionsveckan. På söndagen har vi palmsöndagen och i slutet av veckan är det skärtorsdag och långfredag.

Fastans färger är blå eller lila Under fastan före påsk är färgerna i kyrkan blå eller lila. Det syns till exempel på prästens kläder och på altaret. Den lila eller blå färgen står för fasta och bot, det vill säga att ångra sig och erkänna sina fel, få Guds förlåtelse och gottgöra de fel vi gjort. Flera fastedagar i kristendomen Fastan före påsk är den största fastan. Men det finns flera olika fastedagar inom kristendomen. I en del kristna traditioner fastar man på onsdagar och fredagar. Advent är en annan fastetid.

Texten är hämtad från Svenska kyrkans hemsida.

5 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page